Fotowoltaika w pigułce

Czyli zasada działania systemu fotowoltaicznego

Wytwarzanie energii z paneli słonecznych to proces produkcji energii słonecznej na energię elektryczną. Proces ten nazywamy jest „Zjawiskiem fotowoltaicznym.” Poprzez to zjawisko jest generowane na biegunach paneli, prąd stały (DC), który jest przesyłany do inwertera. Inwerter to serce całego systemu, to w nim zachodzi proces zamiany prądu stałego na prąd zmienny (AC). Wtedy po wpięciu inwertera do rozdzielni domowej, możemy cieszyć się darmową energią. Pamiętać trzeba ze, w pierwszej kolejności jest wykorzystywana energia z systemu fotowoltaicznego, w przypadku słabej jej produkcji (przykładowo poprzez zachmurzenie), dobierana jest energia z zakładu energetycznego.

Rozróżniamy dwa typy systemów fotowoltaicznych.

System ON-GRID – najbardziej popularny system w naszym kraju, który działa w jedynie poprzez zasilanie go do istniejącej instalacji elektrycznej. W przypadku zaniku napięcia system jest nie aktywny, i przechodzi w stan czuwania, po ponownym jej zasileniu produkcja energii jet wznawiana.

System OFF-GRID – jest to system hybrydowy, i działa niezależnie od zasilania z sieci. Produkcja działa na zasadzie zasilania urządzeń w czasie produkcji energii z systemu fotowoltaicznego. W przypadku niewystarczającej produkcji jest w stanie dobrać jej niedobór z lokalnej sieci.

Plusem obydwóch systemów jest możliwość podłączenia systemu akumulatorów, które po zachodzie słońca są w stanie dostarczyć energie dla wykorzystania jej przez domowników.

Darmowa energia z paneli słonecznych może być wykorzystywana w domu, w firmach, a także w rolnictwie.

W przypadku gdy produkcja prądu z paneli jest w nadmiarze, to zostaje ona przesłana do dostawcy i jest tak jak by magazynowana. Zmagazynowaną energie można odebrać w okresie 12 miesięcy w ilości 80%.

Fotowoltaika w pigułce